نمایی از قسمت میانی صورت فلکی جبار


Title نمایی از قسمت میانی صورت فلکی جبار
Hit 26
Photographer Mahmood KarimiMahmood Karimi
Location Feyz abad
Camera canon 700d modify
Lens 50 روسی f 2
Lens Aperture f 4
Exposure 360 ثانیه
ISO 1600
Photography Techniques deep sky
Date of photography زمستان 97


No comments have been posted.

Top