Skypix.org

عکس محمد نوروزی عکس روز ناسا شد.


عکسی از محمد نوروزی یکی از اعضا وبگاه skypix.org عکس روز ناسا شد.
تصویر مقارنه مریخ و سحابی های مرداب و سه تکه از محمد نوروزی عکس روز ناسا در تاریخ 15 مهر ماه 1395 شد.


No comments have been posted.

Top