در جوارآرامگاه حکیم عمر خیام


با سلام
شبی با خیام

اين کهنـه رباط را که عالم نام اسـت
و آرامگـه ابلـق صبح و شام اسـت
بزمي‌ست که وامانده صد جمشيد است
قصريسـت که تکيه‌گاه صد بهرام است

چندين غم مال و حسرت دنيا چيست؟هرگز ديدي كسي كه جاويد بزيست؟
اين چند نفس در تن تو عاريتي ستبا عاريتي عاريتي بايد زيست


Title در جوارآرامگاه حکیم عمر خیام
Hit 2347
Location نیشابور
Camera Canon 60D
Lens Samyang
Lens Aperture 5.6
F 14mm
Exposure 190min
ISO 640
Accessories Photoshop


2 comments have been posted.

سلام ممنون جناب رحیمی و تشکر از ارسال نظر
خوب و زیباست. کار با ارزشی کردید. قبلا تصویری اینچنین در کنار مقبره حکیم خیام ندیده بودم. پیروز باشید.
Top