سحابی عقاب


 Eagle Nebula
Title سحابی عقاب
Hit 1712
Camera (Canon 40D(mod
Lens Aperture 5
Telescope 8 اینچ نیوتنی اسکای واچر + neq6
F 1000
Exposure 30x1 min
ISO 1600
Accessories baader mpcc


4 comments have been posted.

سپاسگذارم جناب محمد رحیمی .
ممنونم جناب مهدی رحیمی ، با dss انجام شده و بدون دارک فریم
خیلی زیباست جزییات خوبی از سوژه در تصویر پیداست. صلیبی شدن ستاره های پر نور در اثر برخورد نور به آینه ثانویه تلسکوپ های نیوتونی زیبایی عکس را بیشتر کرده است. ممنون از شما موفق باشید
بسیار عالی و حرفه ای . دستتون درد نکنه .استک را با فتوشاپ انجام داده اید یا با DSS؟
Top