تصویر نجومی روز ناسا: اشاره دود موشک به سمت ماه

تصویر نجومی روز ناسا: اشاره دود موشک به سمت ماه


چرا سایه دود به وجود آمده از پرتاب یک شاتل فضایی به سمت ماه اشاره می‌کند؟

در اوایل سال 2001، طی پرتاب فضاپیمای آتلانتیس، خورشید، زمین، ماه و موشک، همه برای رخ  دادن اتفاقی که در این تصویر مشاهده می‌کنید، به درستی در یک خط قرار گرفتند

اوّل از همه، برای اینکه دود خارج شده از شاتل فضایی، این چنین سایه بلندی را داشته باشد، باید زمان، یا نزدیک طلوع خورشید باشد یا نزدیک به غروب، فقط در این حالت است که سایه به وجود آمده در درازترین حالتش قرار می‌گیرد و به سمت افق کشیده می‌شود

در نهایت، در حین یک ماه کامل، مکان قرار گیری خورشید و ماه در آسمان، مخالف یکدیگر است. برای مثال، بلافاصله بعد از غروب خورشید، خورشید کمی پایین تر از افق قرار می‌گیرد و در جهت دیگر، ماه کمی بالاتر از افق قابل مشاهده است

بنابراین، هنگامی‌که فضاپیمای آتلانتیس از زمین بلند شد؛ یعنی بلافاصله بعد از غروب خورشید، سایه به وجود آمده از آن، از خورشید فاصله گرفت و در جهت مخالف خورشید و در افق، حرکت کرد؛ جاییکه ماه کامل هم در آنجا قرار داشت

See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید

اعتبار تصویر: Pat McCracken, NASA

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top