تصویر نجومی روز ناسا: پرتاب تلسکوپ گلست (GLAST)

تصویر نجومی روز ناسا: پرتاب تلسکوپ گلست (GLAST)


وسیلهای که در تصویر، به وسیله دود بسیار زیاد احاطه شده است، موشک دلتا 2 است که مدت ها پیش در تاریخ 11 ژوئن سال 2008 (22 خرداد سال 1387)  و در ساعت 12:05 (ب.ظ) (منطقه زمانی شرقی) از سکوی پرتاب 17-B پایگاه  نیروی هوایی دماغه کاناورال به فضا پرتاب شد.


محمولهای که در این موشک، آرام گرفته بود، تلسکوپ گلست (GLAST) نام داشت؛ یک تلسکوپ فضایی بزرگ با قابلیت دریافت پرتوی گاما.


تکنولوژِی دریافت کننده موجود در تلسکوپ گلست، برای استفاده توسط شتاب دهنده ذرات در زمین، توسعه پیدا کرده بود. بنابراین، تلسکوپ گلست در مدار، توانایی شناسایی پرتوهای گاما از محیط های دشوار بالای زمین و از اعماق جهان هستی را داشت که شامل سیاهچاله های خیلی بزرگ و غول آسا که در مرکز کهکشان های فعال و دور هستند و دریافت از منابع انفجار های پرتوی گامای قدرتمند میشود.


این شتاب دهنده های کیهانی قدرتمند، انرژی هایی را دریافت میکنند که در آزمایشگاه های زمین قابل دریافت نیست.


اکنون این تلسکوپ، با نام تلسکوپ فضایی پرتو گامای فرمی شناخته میشود و در دهمین سالگرد پرتابش قرار دارد.


See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.


برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


اعتبار تصویر: NASA, DOE, Fermi Gamma-ray Space Telescope Collaboration

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2012-2019 SkyPix.org All Rights Reserved

Top