تصویر نجومی روز ناسا: ماه تقدیم شما

تصویر نجومی روز ناسا: ماه تقدیم شما


سایت  ناسا، برای تصویر نجومی امروزش، این عکس را انتخاب کرده و آن را تقدیم به خوانندگان سایتش می‌کند

See Explanation.  Clicking on the picture will download
 the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


منبع: ناسا

Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top