ماه گرفتگی میدان نقش جهان

مشاهده

پریسا هاشمی
مشاهده :537 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :380 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :387 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :650 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :402 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :372 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :374 مرتبه

ماه گرفتگی (خسوف)

مشاهده

Ali Abbasi
مشاهده :846 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :528 مرتبه

طاق خسوف

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :511 مرتبه

ماه گرفتگی در کنار خواجو

مشاهده

nayreh hajian
مشاهده :380 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن 21

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :657 مرتبه

تایم لپس در مغستان

مشاهده

عقیل حاجی هاشمی
مشاهده :577 مرتبه

خسوف قرن در مغستان

مشاهده

حامد نشاط پور
مشاهده :525 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :344 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :325 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :370 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :325 مرتبه

ماه گرفتگی-خانه تاریخی قرایی-رشتخوار

مشاهده

Mohammad Ekrami
مشاهده :475 مرتبه

خسوف

مشاهده

سید محسن نصیری
مشاهده :599 مرتبه
Copyright © 2012-2019 SkyPix.org All Rights Reserved

Top