ماه گرفتگی میدان نقش جهان

مشاهده

پریسا هاشمی
مشاهده :150 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :82 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :74 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :137 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :78 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :92 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :75 مرتبه

ماه گرفتگی (خسوف)

مشاهده

Ali Abbasi
مشاهده :209 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :130 مرتبه

طاق خسوف

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :140 مرتبه

ماه گرفتگی در کنار خواجو

مشاهده

nayreh hajian
مشاهده :76 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن 21

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :236 مرتبه

تایم لپس در مغستان

مشاهده

عقیل حاجی هاشمی
مشاهده :201 مرتبه

خسوف قرن در مغستان

مشاهده

حامد نشاط پور
مشاهده :206 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :59 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :62 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :59 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :55 مرتبه

ماه گرفتگی-خانه تاریخی قرایی-رشتخوار

مشاهده

Mohammad Ekrami
مشاهده :103 مرتبه

خسوف

مشاهده

سید محسن نصیری
مشاهده :343 مرتبه
Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top