ماه گرفتگی میدان نقش جهان

مشاهده

پریسا هاشمی
مشاهده :105 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :41 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :43 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :78 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :45 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :55 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :37 مرتبه

ماه گرفتگی (خسوف)

مشاهده

Ali Abbasi
مشاهده :132 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :69 مرتبه

طاق خسوف

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :72 مرتبه

ماه گرفتگی در کنار خواجو

مشاهده

nayreh hajian
مشاهده :42 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن 21

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :151 مرتبه

تایم لپس در مغستان

مشاهده

عقیل حاجی هاشمی
مشاهده :134 مرتبه

خسوف قرن در مغستان

مشاهده

حامد نشاط پور
مشاهده :142 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :32 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :27 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :27 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :27 مرتبه

ماه گرفتگی-خانه تاریخی قرایی-رشتخوار

مشاهده

Mohammad Ekrami
مشاهده :72 مرتبه

خسوف

مشاهده

سید محسن نصیری
مشاهده :309 مرتبه
Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top