ماه گرفتگی میدان نقش جهان

مشاهده

پریسا هاشمی
مشاهده :214 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :130 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :124 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :225 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :138 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :138 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :130 مرتبه

ماه گرفتگی (خسوف)

مشاهده

Ali Abbasi
مشاهده :312 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :226 مرتبه

طاق خسوف

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :235 مرتبه

ماه گرفتگی در کنار خواجو

مشاهده

nayreh hajian
مشاهده :126 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن 21

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :345 مرتبه

تایم لپس در مغستان

مشاهده

عقیل حاجی هاشمی
مشاهده :292 مرتبه

خسوف قرن در مغستان

مشاهده

حامد نشاط پور
مشاهده :294 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :103 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :100 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :104 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :93 مرتبه

ماه گرفتگی-خانه تاریخی قرایی-رشتخوار

مشاهده

Mohammad Ekrami
مشاهده :156 مرتبه

خسوف

مشاهده

سید محسن نصیری
مشاهده :385 مرتبه
Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top