ماه گرفتگی میدان نقش جهان

مشاهده

پریسا هاشمی
مشاهده :327 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :219 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :208 مرتبه

خسوف

مشاهده

Mohamad Kazemi
مشاهده :375 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :223 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :220 مرتبه

خسوف قرن-کویر ورزنه

مشاهده

mehdi Ghavami
مشاهده :223 مرتبه

ماه گرفتگی (خسوف)

مشاهده

Ali Abbasi
مشاهده :487 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :344 مرتبه

طاق خسوف

مشاهده

محمد روح بخش
مشاهده :350 مرتبه

ماه گرفتگی در کنار خواجو

مشاهده

nayreh hajian
مشاهده :207 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن 21

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :458 مرتبه

تایم لپس در مغستان

مشاهده

عقیل حاجی هاشمی
مشاهده :401 مرتبه

خسوف قرن در مغستان

مشاهده

حامد نشاط پور
مشاهده :395 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :178 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :175 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :182 مرتبه

طولانی ترین خسوف قرن

مشاهده

محمد علیم آّچاک
مشاهده :172 مرتبه

ماه گرفتگی-خانه تاریخی قرایی-رشتخوار

مشاهده

Mohammad Ekrami
مشاهده :257 مرتبه

خسوف

مشاهده

سید محسن نصیری
مشاهده :450 مرتبه
Copyright © 2013 SkyPix.org All Rights Reserved
Top