گریز

 

عطارد گریز پا


ثبت حرکت انتقالی ماه

ثبت حرکت انتقالی ماه بر روی ستارگان آسمان شب در طول ماه‌گرفتگی

تصویر نجومی روز ناسا: سحابی عروس دریایی و شارپلس 249

معمولاً سحابی عروس دریای به خاطر نور کم و گریزپا بودنش، به سادگی قابل رصد نیست اما در این تصویر جذاب، به خوبی شکار شده است.

مقارنه نزدیک زحل و عطارد


Top