Skypix.org

گرفتگی

 

تصویر نجومی روز ناسا: گرفت جزئی بر فراز بوئنوس آیرس

چه اتفاقی برای بالای خورشید افتاده است؟ هفته گذشته، قسمت هایی از نیمکره جنوبی زمین، شاهد خورشید گرفتگی جزئی بود؛ حالتی که ماه، قسمت هایی از خورشید را می‌پوشاند.

تصویر نجومی روز ناسا: خورشید گرفتگی جزئی بر فراز خلیج مانیل

چه اتفاقی برای خورشید در حال غروب افتاده است؟

ماه گرفتگی

ترکیب 6 عکس برای جزئیات بیشتر

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی کامل . کوه های هفت حوض مشهد

ماه گرفتگی


ابر ماه گرفتگی

ابر ماه گرفتگی کلی بهمن 1396

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی 11 بهمن 96

America Total solar eclipse 2017


ماه گرفتگی 16 مرداد نود شش

ماه گرفتگی 16 مرداد نود شش

partial lunar eclipse

ماه گرفتگی جزیی ۱۷ مرداد ۹۶

Top