Skypix.org

گرفته

 

ابر ماه گرفته بر فراز قزوین

تصویر ابر ماه گرفته بر فراز المانی در شهر قزوین در 11 بهمن 1396

سحابی جبار


ساخت نخستین نرم افزار و سامانه کنترل دوربین های حرفه ای DSLR در کشور

نخستین نرم افزار کنترل دوربین های DSLR برای مدیریت توسط اتصال به رایانه در کشور طراحی و ساخته شد.

Millon's of stars


فرار ستاره ها از آلودگی نوری

تصویر دور قطبی در آسمان کویر متین آباد گرفته شده است

کهکشان راه شیری و مثلث تابستانی / milky way galaxy summer triangle

در این نما سه ستاره مثلث تابستانی در راه کهکشان دیده می شود.

IC 1318

HaRGB

دوربین های تصویربرداری CCD شرکت ZWO در ایران

آسمان پارس و وبگاه skypix تنها نماینده عرضه محصولات عکاسی نجومی ZWO در ایران است.

عرضه رسمی محصولات شرکت ZWO در ایران

عرضه رسمی محصولات شرکت ZWO در ایران توسط آسمان پارس

آموزش عکاسی از طلوع ماه در نقطه دقیق


Top