گرفته

 

ماه گرفتگی (خسوف)


ماهِ گرفته


خسوف

این عکس توسط تلسکوپ نیوتنی 6 اینچی گرفته شده است

خسوف

این عکس با استفاده از تلسکوپ 6 اینچی نیوتنی گرفته شده است

تصاویر خسوف

این تصاویر هنگام ماه گرفتگی مرداد ماه گرفته شده است

ماه گرفته رو از شهاب


ماه گرفتگی

مراحل مختلف طولانی ترین ماه گرفتگی قرن

ماه گرفتگی بر فراز برج میلاد

این عکس از مراحل خسوف بر فراز برج میلاد گرفته شده است

در جست و جوی ماه پنهان

ماه که همواره در تاریکی های شب روشنایی بخش زمین بوده است با پنهان شدن در سایه ی زمین، جستجوی زمینیان را طلب می کند.

جاده ی ابریشم

عکس در طولانی ترین خسوف قرن در کویر سه قلعه گرفته شده که در هنگام خسوف کلی کهکشان و ماه در کنار یکدیگر به وضوح مشاهده می شدند.

Top