هونجان

 

ماه گرفتگی (خسوف)


Total Lunar Eclipse Above Hunejan Woodlands

طولانی ترین خسوف قرن برفراز بیشه زار های هونجان

هونجان

4shot panorama

Milky Way


Heart of the milkway


کهکشان M31 کهکشان صوفی

کهکشان آندرومدا یا M31 نام دیگری نیز دارد. کهکشان صوفی

آسمان و سیبستان


راه شیری در هونجان

یک شب امردادی،روستای زیبای هونجان،آسمانی تقریبا تاریک و دوستانی صبور..

گرد آسمان


چشم اندازهای زیبای ایران در شب

منتخب عکس های نجومی عکاسان ایرانی از چشم اندازهای زیبای ایران در شب

Top