مهتاب

 

مهتاب به نور دامن شب بشکافت

راه شیری و راه ماه و مریخ

مهتاب سرخ


timelapse, blood moon and milkyway

ویدیویی که ملاحظه میکنید از 420 تا عکس تشکیل شده که در عرض پنج ساعت و نیم گرفته شدن و با سرعت 1400 برابر واقعیت نمایش داده میشن.

ماه و مهتاب


کویر و شب


زمستان سرد

یک شب مهتابی و برفی زمستانی تقدیم نگاه دوستان .

یه شبِ مهتاب !


برندگان ششمین رقابت عکس بین المللی زمین و آسمان معرفی شدند.

برندگان ششمین رقابت عکس بین المللی زمین و آسمان اعلام شدند. این رقابت با تاکید بر اهمیت آسمان تاریک و حفاظت ار آسمان شب از گزند آلودگی نوری و به عنوان میراثی جهانی شاره دارد.

شبهای مهتابی گندم زار


ردستارگان درشب مهتابی

ردستارگان درشب مهتابی الموت قزوین

Top