مرداب

 

تصویر نجومی روز ناسا: سحابی باشکوه مرداب به همراه ستاره‌ها و گازهای داغ

سحابی باشکوه مرداب، با گازهای داغ، پر شده است و خانه‌ای برای ستارگان جوان زیادی است.

تصویر نجومی روز ناسا: مریخ در میان سحابی‌ها

نقطه قرمز رنگ درخشانی که در میان سحابی مرداب و سه تکه مشاهده می‌شود، چه چیزی می‌تواند باشد؟ آن نقطه، سیاره مریخ است.

اعماق آسمان

بخش مرکزی راه شیری در صورت فلکی قوس با سحابی های معروف آسمان شب

سحابی مرداب

سحابی مرداب (m8)

عکس محمد نوروزی عکس روز ناسا شد.

عکسی از محمد نوروزی یکی از اعضا وبگاه skypix.org عکس روز ناسا شد.

مریخ - m8 - m20

مقارنه مریخ و سحابی مرداب و سحابی سه تکه

سحابی مرداب و سه تکه

نمایی ژرف از سحابی های مرداب و سه تکه

Heart of Lagoon

قلب سحابی مرداب

سحابی مرداب،M8

سحابی مرداب،M8

ادیت جدید سحابی مرداب


Top