Skypix.org

قزوین

 

ابر ماه گرفته بر فراز قزوین

تصویر ابر ماه گرفته بر فراز المانی در شهر قزوین در 11 بهمن 1396

ردستارگان درشب مهتابی

ردستارگان درشب مهتابی الموت قزوین

صاعقه و رد ستارگان

صاعقه و رد ستارگان

اسامی پذیرفته شدگان اولیه چهارمین نمایشگاه و کارگاه TWANمنتشر شد.

با پایان مهلت ثبت نام در چهارمین کارگاه عکاسی جهان در شب TWAN و پس از بررسی اسامی نفرات ، فهرست انتخاب شده شرکت کنندگان اعلام شد. پذیرفته شدگان در صورتی که تا روز 5 شنبه 2 شهریور ماه 1391 هزینه شرکت در این کارگاه را نپردازند امکان حضور نخواهند داشت

Top