قزوین

 

ابر ماه گرفته بر فراز قزوین

تصویر ابر ماه گرفته بر فراز المانی در شهر قزوین در 11 بهمن 1396

ردستارگان درشب مهتابی

ردستارگان درشب مهتابی الموت قزوین

صاعقه و رد ستارگان

صاعقه و رد ستارگان

اسامی پذیرفته شدگان اولیه چهارمین نمایشگاه و کارگاه TWANمنتشر شد.

با پایان مهلت ثبت نام در چهارمین کارگاه عکاسی جهان در شب TWAN و پس از بررسی اسامی نفرات ، فهرست انتخاب شده شرکت کنندگان اعلام شد. پذیرفته شدگان در صورتی که تا روز 5 شنبه 2 شهریور ماه 1391 هزینه شرکت در این کارگاه را نپردازند امکان حضور نخواهند داشت

Top