فراز

 

تصویر نجومی روز ناسا: ابرهای شوریده بر فراز نیوزلند

اینها دیگر چه نوع ابرهایی هستند؟

بر فراز گنبد گیتی, در اعماق آسمان

قلب کهکشان راه شیری بر فراز قله دماوند

غروب زهره

غروب خورشید بر فراز ابرها

ماه گرفتگی بر فراز برج میلاد

این عکس از مراحل خسوف بر فراز برج میلاد گرفته شده است

Luna & god of war against the white Demon of Damavand

ویدئوی گذر زمان از خسوف کامل مرداد سال ۹۷، طولانی ترین خسوف قرن اخیر بر فراز قله دماوند، دیو سپیدِ پای دربند.

Total Lunar Eclipse Above Hunejan Woodlands

طولانی ترین خسوف قرن برفراز بیشه زار های هونجان

مراحل گرفت طولانی ترین خسوف قرن


اسمان شگفت انگیز

راه شیری و هواتاب برفرازپارک ملی توران

Longest Lunar Eclipse Over Mount Damavand

طولانی ترین ماه گرفتگی قرن بر فراز قله دماوند

ماه سرخ


Top