Skypix.org

فراز

 

ابر ماه گرفته بر فراز قزوین

تصویر ابر ماه گرفته بر فراز المانی در شهر قزوین در 11 بهمن 1396

Stargazers and Village

Stargazers and Village

رد ستارگان برفراز جنگل


Milky Way

Milky way over Gavkhoni Swamp

کمان کهکشان راه شیری بر فراز گنبد نوری

کمان راه شیری بر فراز الودگی نوری روستایی دو کشور ایران و ترکمنستان

شب, سکوت, کویر

در اعماق کیهان, قلب کهکشان راه شیری بر فراز تپه های شنی

راه شیری بر فراز جاده


Shooting Star

شهابی بر فراز قله دماوند

رد ستارگان برفراز خلیج فارس

در سفر یک هفته ای که ماه گذشته به جنوب ایران داشتیم فرصتی شد تا از مناطق بینظیر جنوب عکاسی کنیم.

بر فراز ابرها


Top