عکاسی

 

ماه

عکاسی به صورت آفوکال با دوربین آنالوگ و تلسکوپ دابسونی

مسابقه عکاسی نجومی

دبیرخانه همایش نجوم و گردشگری فضا پایه نیاسر با همکاری رصدخانه دانشگاه کاشان مسابقه عکاسی نجومی برگزار می کند

برگزاری مسابقه عکاسی نجومی

دبیرخانه جشنواره نجوم و گردشگری فضا پایه با همکاری رصدخانه دانشگاه کاشان مسابقه عکاسی نجومی برگزار می کند

نفرات برتر مسابقه عکاسی از طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.

برندگان مسابقه طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.

نفرات برتر مسابقه عکاسی از طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.


ماه گرفتگی در کنار خواجو

عکاسی با امکانات محدود

عکاسی از بارش های شهابی

یکی از پدیده های نجومی که وقتی به عمق قضیه فکر میکنید باعث شگفتیه، بارش های شهابی هستند.

ماه هم قرمز شد

تو اوج ماه گرفتگی دیدن صورت قرمز شده ما وماه جالب ترین لحظه بود

تایم لپس ماه گرفتگی در جهان نما


ماه گرفتگی 5 مرداد

اولین تجربه عکاسی از ماه گرفتگی بوسیله تلسکوپ

Top