عطارد

 

عطارد گریز پا


تصویر نجومی روز ناسا: شش سیاره بر فراز پارک ملی یوسیمیتی

عطارد، ناهید، مریخ، مشتری و زحل، پنج سیاره‌ای هستند که با چشم غیرمسلح از زمان باستان تاکنون در آسمان سیاره زمین سرگردان هستند.

تصویر نجومی روز ناسا: گرگ و میش در آسمان غرب

در این تصویر، هلال باریکی از ماه به همراه سیارات داخلی ناهید و عطارد که در آسمان زمین، دور از خورشید قرار نمی‌گیرند، مشاهده می‌شود.

مقارنه هلال ماه نو ذوالقعده با عطارد و زهره

با غروب خورشید ، هلال اول ماه ذیقعده در کنار دو سیاره عطارد و زهره و ستاره قلب الاسد قرار گرفت.

گذر عطارد از مقابل خورشید


گذر عطارد در میان ابرها


گذر عطارد از برابر خورشید 20 اردیبهشت 1395

گذر عطارد از برابر خورشید 20 اردیبهشت 1395

گذر عطارد از برابر خورشید 20 اردیبهشت 1395

گذر عطارد از برابر خورشید 20 اردیبهشت 1395 در آسمان ابری استان بوشهر، برازجان

گذر سیاره عطارد 2


گذر عطارد

گذر عطارد در تاریخ 1395/02/20 تصویر تک فریم و بدون تلسکوپ.

Top