طولانی

 

کمان راه شیری بر فراز قله دماوند

بی شک دماوند یکی از جلوهای زیبای طبیعت و یکی ازر مهمترین نمادهای ملی ایران میباشد

تصویر نجومی روز ناسا: راه شیری بر فراز صخره ترول‌تونگا

برای رسیدن به صخره ترول‌تونگا باید مسیری طولانی را طی کنید؛ ده ساعت در مسیری دشوار و پر از سنگ و صخره.

نفرات برتر مسابقه عکاسی از طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.

برندگان مسابقه طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.

نفرات برتر مسابقه عکاسی از طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.


طولانی ترین خسوف قرن

خسوف و کاروانسرای 1000ساله

طاق خسوف

طولانی ترین خسوف قرن زیر طاق 1000 ساله

طولانی ترین خسوف قرن 21


طولانی ترین خسوف قرن


طولانی ترین خسوف قرن


طولانی ترین خسوف قرن


Top