ستاره

 

نفرات برتر مسابقه عکاسی از طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.

برندگان مسابقه طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.

تصویر نجومی روز ناسا: عناصر درخشان در سحابی روح

ستاره هایی در روح ملکه اتیوپی درحال شکل گیری هستند!

آذرگوی برساوشی

D810 - tamron 15-30

تصویر نجومی روز ناسا: سحابی مداد در نور قرمز و آبی

این موج شوک در فضای میان ستاره‌ای با سرعت بیش از 500000 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند.

Total lunar eclipse in palm garden


Starless North Amaerica and Pelican


bloody sky

ابرهایی که از رنگ ماه به رنگ خون درآمدند و درخشش زیبای ستاره ها در پشت ابر ها

The longest total lunar eclipse


timelapse, blood moon and milkyway

ویدیویی که ملاحظه میکنید از 420 تا عکس تشکیل شده که در عرض پنج ساعت و نیم گرفته شدن و با سرعت 1400 برابر واقعیت نمایش داده میشن.

ماه، بهرام، هفت ستاره ناتمام

ماه گرفتگی 5 مرداد 97 ، شیراز هتل هفت ستاره ناتمام مجتمع خلیج فارس

Top