سایه

 

تصویر نجومی روز ناسا: هاله های یخی در آسمان یلونایف

شما احتمالاً تاکنون، دایره‌ای را در اطراف خورشید مشاهده کرده‌اید. هاله های یخی از رنگین کمان‌ها هم رایج‌تر هستند. یکی از هاله های یخی، هاله 22 درجه نام دارد و به سادگی قابل تشخیص است، مخصوصاً اگر بتوانید سایه‌ای را برای چشمتان در برابر نور خورشید به

تصویر نجومی روز ناسا: تماشای سایه گرفت کامل خورشید از یک بالون

در حین خورشید گرفتگی بزرگ آمریکا در سال 2017 کجا بودید؟

در جست و جوی ماه پنهان

ماه که همواره در تاریکی های شب روشنایی بخش زمین بوده است با پنهان شدن در سایه ی زمین، جستجوی زمینیان را طلب می کند.

مریخ درخشان کنار ماه گرفته و ابر

هجوم ابرها به ماه، کمی از سایه زمین بر روی ماه را محو کرد اما مریخ همچنان می درخشد و آسمان زیبا تر از قبل می شود چرا که ماه نور خود را سخاوتمندانه باز می تاباند و سعی میکنم همه را دریک قاب داشته باشم

ماه گرفته و کوه ابری

ابرهایی که ممکن بود صورت ماه را بپوشانند زیبایی بیشتری به چهره ماه و سایه زمین بر روی ماه بخشیدند

آنگاه که ماه نور خود را دوباره باز یافت

آخر ماه گرفتگی ابری شد اما همچنان ماه سایه زمین را بر روی خود نشان می داد و زیبایی ابرها با نور ماه هر لحظه بیشتر می شد

Luna & god of war against the white Demon of Damavand

ویدئوی گذر زمان از خسوف کامل مرداد سال ۹۷، طولانی ترین خسوف قرن اخیر بر فراز قله دماوند، دیو سپیدِ پای دربند.

سایه کامل، نیم سایه و آغاز خارج شدن از ماه گرفتگی


سایه زمین


Cludy sky and lunar eclipse

موقع ابری شدن هم دلسرد نمیشیم

Top