زمین

 

نفرات برتر مسابقه عکاسی از طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.

برندگان مسابقه طولانی ترین خسوف قرن مشخص شدند.

تصویر نجومی روز ناسا: آتش سوزی بر روی زمین

گاهی اوقات مناطقی از زمین دچار آتش سوزی می‌شود. از آنجایی که برافروخته شدن آتش، با وجود اکسیژن میسر می‌شود و همچنین ازآنجایی که اکسیژن، شاخص کلیدی حیات است، بنابراین وجود آتش در هر سیاره‌ای نشان دهنده وجود حیات در آن سیاره خواهد بود.

تصویر نجومی روز ناسا: سیاره سرخ، ماه سرخ و مریخ

سیاره مریخ که همچنین با نام سیاره سرخ شناخته می‌شود، اغلب با رنگ مایل به قرمز در آسمان تاریک شب های زمین دیده می‌شود.

نقطه سرخ

تمام عناصر جذاب اسمان این روز ها در یک قاب

در جست و جوی ماه پنهان

ماه که همواره در تاریکی های شب روشنایی بخش زمین بوده است با پنهان شدن در سایه ی زمین، جستجوی زمینیان را طلب می کند.

جاده ی ابریشم

عکس در طولانی ترین خسوف قرن در کویر سه قلعه گرفته شده که در هنگام خسوف کلی کهکشان و ماه در کنار یکدیگر به وضوح مشاهده می شدند.

مریخ درخشان کنار ماه گرفته و ابر

هجوم ابرها به ماه، کمی از سایه زمین بر روی ماه را محو کرد اما مریخ همچنان می درخشد و آسمان زیبا تر از قبل می شود چرا که ماه نور خود را سخاوتمندانه باز می تاباند و سعی میکنم همه را دریک قاب داشته باشم

ماه گرفته و کوه ابری

ابرهایی که ممکن بود صورت ماه را بپوشانند زیبایی بیشتری به چهره ماه و سایه زمین بر روی ماه بخشیدند

آنگاه که ماه نور خود را دوباره باز یافت

آخر ماه گرفتگی ابری شد اما همچنان ماه سایه زمین را بر روی خود نشان می داد و زیبایی ابرها با نور ماه هر لحظه بیشتر می شد

Lunar eclipse from behind clouds

پانورامای ماهگرفتگی با حضور مریخ و کهکشان راه شیری ، در نمایی از کشتی به گل نشسته

Top