روستای

 

ردستارگان

رد ستارگان بر فراز آسمان زیبای درک

ماه گرفتگی (خسوف)


تایم لپس در مغستان

تایم لپسی از گرفت ماه در روستای مغستان از توابع یزد

خسوف قرن در مغستان

ماه گرفتگی در روستای مغستان از توابع یزد

Total lunar eclipse in palm garden


abgad


Stargazers and Village

Stargazers and Village

Milky Way over Khar Turan National Park

Milky Way over Khar Turan National Park

Milky Way


کمان کهکشان راه شیری بر فراز گنبد نوری

کمان راه شیری بر فراز الودگی نوری روستایی دو کشور ایران و ترکمنستان

Top