جوزایی

 

بارش شهابی ربعی

در بین بارش های شهابی که در یک سال و در آسمان شب داریم، بارش های شهابی برساوشی ، جوزایی و اسدی از مهم ترین بارش های شهابی هستند و به همین دلیل بیشترین تمرکز برای عکاسی و همچنین رصد این پدیده در بین عکاسان و منجمان وجود دارد اما...

تصویر نجومی روز ناسا: رنگین کمان به جا مانده از یک شهاب جوزایی

شهاب‌ها می‌توانند رنگارنگ باشند. معمولاً چشم انسان نمی‌تواند رنگ های زیادی را تشخیص دهد اما اغلب دوربین‌ها می‌توانند.

تصویر نجومی روز ناسا: بارش شهابی جوزایی و دوستان

این هفته، بارش شهابی سالیانه جوزایی (دوپیکری) که از نقطه کانونی صورت فلکی دوپیکر سرچشمه می‌گیرد، در آسمان زیبای سیاره‌مان قابل مشاهده بود.

بارش جوزایی 96

ترکیب بهترین فریم های عکاسی شده که در آن ها شهاب های جوزایی رد شده اند در مدت 3 ساعت از اوج بارش شهابی جوزیایی 1396

بارش شهابی جوزایی


شهاب های جوزایی در عمق جبار

این تصویر عمیق از جبار به همراه دو شهاب پر نور در حدود 2 ساعت عکاسی ثبت شده است .

بارش شهابی جوزایی

تصویر حاصل دو ساعت عکسبرداری هستش که همه شهاب های عبوری به یک فریم منتقل شده اند . امتداد بیشتر شهاب ها به سمت کانون بارش آن که در صورت فلکی جوزا قرار دارد میرسد.

شهاب جوزایی بر فراز کاروانسرا


بارش شهابی جوزایی


بارش شهابی جوزایی


Top