جوزایی

 

بارش جوزایی 96

ترکیب بهترین فریم های عکاسی شده که در آن ها شهاب های جوزایی رد شده اند در مدت 3 ساعت از اوج بارش شهابی جوزیایی 1396

بارش شهابی جوزایی


شهاب های جوزایی در عمق جبار

این تصویر عمیق از جبار به همراه دو شهاب پر نور در حدود 2 ساعت عکاسی ثبت شده است .

بارش شهابی جوزایی

تصویر حاصل دو ساعت عکسبرداری هستش که همه شهاب های عبوری به یک فریم منتقل شده اند . امتداد بیشتر شهاب ها به سمت کانون بارش آن که در صورت فلکی جوزا قرار دارد میرسد.

شهاب جوزایی بر فراز کاروانسرا


بارش شهابی جوزایی


بارش شهابی جوزایی


نتایج رقابت عکاسان نجومی 2014

مسیر حرکت ستارگان بر فراز Giant’s Causeway در ایرلند شمالی، ابرهای غبار که توسط تابشهای کیهانی با فاصله هزاران سال نوری به اشکال عظیم‌الجثه تبدیل شده‌اند و بارش‌های درخشان شهاب‌سنگ در آسمان دود گرفته اندونزی بر فراز کوه برومو، تنها برخی از تصاویر خار

آذرگوی

آذرگوی های برساووشی در آسمان

شکارچی ، سگ بزرگ ، رد شهاب جوزایی و ستاره سهیل


Top