Skypix.org

بارش

 

جشنواره عکس هفتمین کارگاه عکاسی جهان در شب TWAN


بارش جوزایی 96

ترکیب بهترین فریم های عکاسی شده که در آن ها شهاب های جوزایی رد شده اند در مدت 3 ساعت از اوج بارش شهابی جوزیایی 1396

بارش شهابی جوزایی


اولین برف زیر نور ماه به تماشای ستارگان

عکاسی در زمان و دمای منفی

Make A Wish

آذر گوی برساووشی در شب بارش شهابی برساووشی

بارش شهابی

بارش شهابی برساووشی 95

کاروانسرای قوشه

بارش شهابی برساوشی امسال

تماشاگران بارش

بارش برساوشی

کانون بارش برساوشی


بارش شهابی برساووشی

بارش شهابی برساووشی سال 1395 در روستای مومج

Top