البروجی

 

نور منطقة البروجی درکنار کهکشان راه شیری


AllSky with night's lights

پانورامای تمام آسمان در رصدخانه باتابات آذربایجان

چشم اندازهای زیبای ایران در شب

منتخب عکس های نجومی عکاسان ایرانی از چشم اندازهای زیبای ایران در شب

نور منطقه البروجی


راه شیری و نور منطقه البروجی


در دامان زیبایی...!

نور منطقه البروجی و ناهید راه شیری و تیشتر آسمانی پرستاره در دامنه قله دماوند

کاخ کوروش و نور منطقه البروجی

کاخ کوروش و محوطه ی میراث جهانی پاسارگاد همراه با نور منطقه البروجی

نور منطقه البروجی


آسمان خارا


از شب به روز

نمای پانوراما 300 درجه

Top