آمریکای

 

سحابی پلیکان و آمریکای شمالی در پالت هابل


سحابی پلیکان و آمریکای شمالی


North America and Pelican

تصویر بای کالر از محدوده زیبای آمریکای شمالی

نخستین تورعکاسی نجومی خارج از کشور

با نخستین تور عکاسی نجومی خارج از کشور به مقصد عکاسی از شفق های قطب شمال همراه شوید.

North America and Pelican Nebulae

سحابی آمریکای شمالی و پلیکان

سحابی ویل. Veil Nebula

Supernova Remanent NGC 6960 veil nebula باقی مانده ابرنواختر، سحابی ویل

سحابی آمریکای شمالی و پلیکان


عکاس نجومی سال ۲۰۱۳ معرفی شد

به تازگی رصدخانه‌ی سلطتنی گرویچ نتیجه‌ی رقابت بین‌المللی عکاسی نجومی سال ۲۰۱۳ را منتشر کرده است. این رقابت در ۴ رشته‌ی اصلی عکاسی زمین و فضا٬‌ منظومه‌ی شمسی ما٬‌ اعماق فضا و عکاس نجومی جوان برگزار شد

سحابی های دجاجه

سحابی های اطراف صورت فکلی دجاجه (آمریکای شمالی ، پلیکان ، پروانه ، سرپوش )

سحابی آمریکای شمالی (ngc 7000 )

سحابی امریکای شمالی

Top