آتشکوه

 

آتشکده ی آتشکوه

آتشکده آتشکوه یکی از مهم‌ترین آثار بجا مانده از دوران باستان در سرزمین کهن ایران است که در نزدیکی نیم‌ور قرار دارد.مورخان قدمت این بنا را به دوره ساسانیان مربوط می‌دانند.بنای چهار طاقی آن شامل ستون‌های سنگی استوانه‌ای شکل است که بر روی هم استوار شده‌

Top